Murermesterens gode sæsonråd

Sæsonråd for

- sommer:

Tag:
Efterse tag for knækkede tegl samt forskelling på rygning og grater.
Rygningen er på toppen af husets tag.
Grater går fra rygningen og skråt ned af taget.
Der lægges nye tegl samt rygning forskelles.


Afdækninger:
Afdækninger ligger som afslutning på hegnsmure og skorstene for beskyttelse mod regn og frost.
Disse gennemses for revner og repareres efterfølgende.

Murværk:
Udskiftning af fuger omkring vinduer.
Fugning af revner omkring vinduer samt sålbænke.

Sokkel:
Efterse sokkel for revner og løst puds.
Repareres med betonpuds.

Kældervægge:
Efterses for revner og gennemtrængning af vand.
Repareres med puds med vandex.

Kloak:
Rensning af sandfang (=brønd for regnvand)
Undersøg om der bør installeres højvandslukke.
Højvandslukke er et system, der forhindrer tilbageløb i kloakker, op af gulvafløb og toiletter, hvilket skaber oversvømmelse.
Det sker som regel i sensommeren under vejr med regn og torden.- efterår og vinter:


Sandfang:
Sandfanget er den lille regnvandsbrønd, hvortil regnvandet løber.
Husk at rense sandfanget, da vi kommer ind i en periode med meget regn. Dette kan give oversvømmelser, hvis sandfanget ikke er renset.
HUSK ! Der skal altid stå vand i brønden, ellers er det tegn på defekt.

Tag:
Vi kommer nu ind i en periode med regn og blæst. Derfor at der vigtigt at understrygning på taget er i orden, eller kan der blæse vand og senere fygesne ind under teglene. Dette kan forårsage vandskader og råd i træ og trækonstruktioner.

Sokkel og murværk:
Sokler skal efterses for skader, da vand kan trænge igennem til kældre og ind under gulve.
Murværk skal efterses for sætningsrevner, efter skader fra murerbier, slidtage af fuger og studsfuger. Dette både af hensyn til isoleringsevne og fugt i huset.

Indendørs:
Renovere badeværelser
Etablering af nye badeværelser