Kloakmester

Som kloakmester udfører vi blandt andet følgende opgaver:

- lægning af kloakledninger
- nyt kloakledningssytem
- opsætning af regnvandsbrønde
- opsætning af rottespærre
- højvandslukker (i tilfælde af opstemmende vand fra afløb)

Vi installerer højvandslukker, som forhindrer vandet i at komme op af afløbet i tilfælde af oversvømmelser i hovedsystemet.

Vi laver serviceaftaler om undersøgelse af regnvandsbrønde, om de er tømte og om kloaksystemet har fejl eller er brudt sammen.

Vi udfører reparationer af sammenbrudte kloakledninger.