Murermester

Som muremester udfører vi blandt andet følgende opgaver:

- badeværelser
- lægning af klinker
- opsætning af fliser
- tagarbejde
- oppudsning af vægge og facader
- opmuring af hegnsmure, vægge og skorstene
- støbning af fundamenter
- lægning af slidlag på gulve
- betontrapper
- pudsreparationer
- om- og tilbygninger
- opførelse af nye huse
- reparation af betontrapper